Za granicą

1. Co mam ze sobą zabrać na wyjazd do pracy za granicę?

Należy ze sobą zabrać poszewki na pościel, kserokopię zaświadczenia lekarskiego, dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz kartę do bankomatu umożliwiającą wypłacanie zarobionych pieniędzy.

2. Jaką umową podpisuję z Wami? Czy pracuję dla Was czy dla firmy zagranicznej?

Umowa o pracę tymczasową jest zawierana z In Temporis Polska Sp. z o.o. a nie z Pracodawcą zagranicznym. Wszelkie obowiązki Pracodawcy wynikające z tytułu zatrudnienia ponosi In Temporis Polska Sp. z o.o. ( wypłata wynagrodzeń , składki zus, zaliczki na podatek doch od os fizycznych). Na miejscu pracownicy podlegają bezpośredniemu kierownictwu Pracodawcy Użytkownika czyli firmie zagranicznej.

3. Czy pracując w In Temporis Polska Sp. z o.o. jestem ubezpieczony?

Tak, nasi pracownic są ubezpieczeni w polskim ZUS-ie i jako obywatele Unii Europejskiej mogą korzystać z opieki zdrowotnej na terenie całej Unii Europejskiej. Dodatkowo nasza firma proponuje wszystkim pracownikom odpłatne dobrowolne ubezpieczenie Allianz, którego koszt wynosi ok. 130 zł i jest ono comiesięcznie odciągane od pensji (nie obejmuje ono wypadków powstałych pod wpływem alkoholu i ukrytych chorób przewlekłych)

4. Od jakiej kwoty odprowadzane są składki ZUSowskie? Czy podatki płacę w Polsce czy w kraju w którym pracuję?

Składki ZUS z tytułu umowy o pracę dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą są odprowadzane od średniej pensji krajowej, która od 01 stycznia 2012 wynosi 3 526 zł.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zaliczek na podatek dochodowy od os fizycznych i deklaracji rocznych naszych pracowników, to są one płacone w kraju, w którym nasi pracownicy pracują, bądź pracowali. In Temporis Polska Sp. z o.o. pomaga w załatwieniu wszelkich formalności związanych z opłaceniem podatków za granicą dla swoich pracowników.

5. Kiedy mogę pierwszy raz przyjechać na urlop do Polski?

Dla naszych nowych pracowników rozpoczynających współpracę z In Temporis Polska Sp. z o.o., lub powracających do pracy po przerwie pierwsze zjazdy przewidziane są po około 3 miesiącach od rozpoczęcia pracy, chyba że nastąpił jakiś przypadek losowy.

6. Czy muszę znać język w jakim się porozumiewają w kraju do którego jadę?

Znajomość języka danego kraju nie zawsze jest wymagana. Jeśli takie wymagania stawia nam klient, to już na etapie rekrutacji informujemy o tym potencjalnych pracowników.
Będąc na miejscu pracownik ma stały kontakt z naszymi koordynatorami porozumiewającymi się w danym języku, którzy chętnie pomogają przy załatwieniu wszelkich spraw.

7. Czy ponoszę koszty mieszkania za granicą? Czy płacę za przejazd i poruszanie się na miejscu?

Pracownik nie ponosi kosztów zakwaterowania, natomiast samodzielnie pokrywa koszty przejazdów i powrotów z /do kraju i poruszanie się na miejscu ( z zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem).

8. Czy pensja przelewana jest w złotówkach czy w euro? Do kiedy przelewane jest wynagrodzenie?

Nasi pracownicy są zatrudnieni przez polską Agencję Pracy In Temporis Polska Sp. z o.o. i otrzymują wypłaty w złotówkach na konto imienne. Wynagrodzenie przelewane jest do 10-go każdego miesiąca po otrzymaniu zestawienia godzinowego od naszych zagranicznych klientów.

9. Czy możliwe jest wypłacenie zaliczki przed pensją zasadniczą?

Tak, istnieje taka możliwość po wypełnieniu podania o zaliczkę. Dla nowych pracowników musi jednak upłynąć okres około 2 tygodni pracy.

10. Czy muszę mieć swój samochód na wyjazd do pracy za granicę?

Zawsze staramy się wysyłać tak ekipy, by samochód był na co najmniej 2-3 osoby. Staramy się tak łączyć naszych pracowników, aby mogli oni razem wyjechać do pracy.

11. Jak wyglądają warunki mieszkaniowe? Jak daleko znajdują się kwatery od miejsca pracy?

Standardem w naszej Agencji są kwatery 2-4 osobowe na które składają się pokój/je z łazienką oraz kuchnią lub aneksem kuchennym. Najczęściej jest to rezydencja hotelowa, pokój (we Francji i Belgii kwatery podobne do polskiej agroturystyki) lub domek (tzw. „mobilhmoe") na kempingu. Odległość od miejsca pracy to ok. 10-15 km. Jest to jednak wartość orientacyjna.

12. Jakie wymagania muszę spełniać , aby móc wyjechać do pracy za granicą wraz z In Temporis Polska Sp. z o.o.?

Nasi pracownicy muszą spełniać specyficzne wymagania dla danego zawodu, a także cechować się pracowitością, kulturą osobistą i doświadczeniem. Pracownicy muszą mieć dobry tzw. „Status ZUS" oraz posiadać imienne konto osobiste, na które moglibyśmy przelewać ewentualną wypłatę oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy w danym zawodzie.

13. Kto ponosi koszty badania lekarskie umożlwiającego podjęcie pracy?

Koszty badania lekarskiego są zwracane pracownikowi przy pierwszej wypłacie przez In Temporis Polska Sp. z o.o. po przedłożeniu faktury/rachunku za badanie, lub są bezpłatne w placówkach posiadających umowę z In Temporis Polska Sp. z o.o.

14. Co oznacza „Dobry status ZUS”? Co mogę zrobić aby go mieć?

Aby In Temporis Polska Sp. z o.o. mógł delegować pracowników do pracy za granicę, taka osoba musi wylegitymować się co najmniej na 30 dni przed podpisaniem umowy z nami tzw. ciągłością opłacania składek ZUS. Oznacza to, że co najmniej na 30 dni przed podpisaniem umowy z nami pracownik musi mieć odprowadzane składki ZUS z jednego z tytułów: umowy o pracę, umowy zlecenia z opłacanymi składkami ZUS, być zarejestrowaną osobą bezrobotną, być uczniem/studentem do 26 r.ż., prowadzić własną działalność gospodarczą, odprowadzać składki do KRUSu, być emerytem/rencistą, lub podlegać pod ubezpieczenie społeczne współmałżonka. Przy rekrutacji w In Temporis Polska Sp. z o.o. należy przedłożyć kopię dokumentu poświadczającego ubezpieczenie w ZUSie.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatnościAkceptuję